Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Hírek, aktualitások

2008. november

2008.11.18. 14:48

VÉT

Munkaközi szünet

A már többször módosított Kollektív Szerződés 40. §. további pontosításokon esett át. Az egybefüggően ki nem adott munkaközi szünettel érintett szolgálati helyek száma tovább bővült a 80-as és a 100-as vonalon, az elővárosi forgalomban érintett valamennyi szolgálati hellyel, és további 14 nagyállomással. A szolgálati helyek és munkakörök felsorolása a KSz 8. sz. mellékletében kerültek rögzítésre.


Beszámoló az I-III. negyedévi létszámhelyzetről

A MÁV Zrt. foglalkoztatottjainak száma 2008. IX. 30-én összességében 20 421 fő volt, mely 298 fővel maradt el a tervezettől.
A Központi szervezetek létszáma 124 fővel, míg a Pályavasúti Üzletág létszáma 174 fővel maradt a terv létszám alatt.

Jogi igazgatóság létszáma szeptember 30-án 37 fővel kevesebb az időszaki záró tervnél, mivel az október hóra ütemezett 42 fő munkaviszony megszűnésből 16 fő már szeptember hóban megvalósult.

Társasági Szolgáltatás 17 fővel van terv alatt, azon belül is a számok kedvező alakulását a Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység (továbbiakban BKSZE) okozza 10 fővel. Magyarázatként szolgál a július elsejével betervezett gépészeti szakanyag raktározási és készletgazdálkodási tevékenység, a tervezetthez képest 5 fővel több jogutódlással történő tevékenységének kiszervezése.
Szintén a BKSZE-t érintő, menetjegy elosztók tevékenységének kiszervezéséhez kapcsolódóan a MÁV Start Zrt.-be, a tervezetthez képest 6 fővel több munkavállaló került áthelyezésre.
Humán Igazgatóság 11 fővel került terv alá, ami a tartósan betegállományba kerülők, a közös megegyezéssel munkaviszonyt megszűntetők, illetve a GYED-s GYES-s munkavállalóknak tudható be.
Az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság létszáma a felvételek elmaradásának következtében 13 fővel van a tervezett létszám alatt.
A Pénzügyi Igazgatóság létszáma 10 fővel van a IX. havi záró terv alatt, míg a többi Központi szervezeti egység létszáma 1-6 fővel alacsonyabb az időszaki záró tervnél.

A Pályavasúti Üzletág záró létszáma 174 fővel alacsonyabb a IX. havi záró tervnél. Üzletágon belül a forgalmi szakszolgálat összes foglalkoztatott záró létszáma 141 fővel, a PML 57 fővel kevesebb, a TEB 33 fővel több az időszaki záró létszám tervnél. A forgalmi szakszolgálatnál elsősorban a forgalmi szolgálattevő, váltókezelő és kocsirendező munkakörökben, míg a PML-nél vonalgondozó munkakörben van jelentős létszám hiány.
A Területi Központok létszám alakulását vizsgálva megállapítható, hogy valamennyi terület létszáma terv alatt maradt. Igen jelentős a létszám hiány (74 fő) a budapesti régióban, valamint Debrecen térségében (59 fő). A szegedi Területi Központ létszáma 45 fővel alacsonyabb a tervezettnél. A Központi Végrehajtásnál 71 fős terv túllépés mutatkozik, mivel - a TEB Technológiai Központban, az eredetileg július 1-re tervezett - távírda szolgálat átszervezése, csúszik.

2008. I-IX. hóban 1.157 fő munkaviszonya szűnt meg.

Ezen belül:
229 fő nyugdíjazással,
178 fő munkáltatói rendes felmondással,
97 fő tevékenység-kihelyezéssel (gépészeti szakanyag, levelezői tevékenység, stb)
95 fő közös megegyezéssel,
258 fő egyéb módon (rendkívüli felmondás, próbaidő lejárt, elhalálozás, stb.) távozott a MÁV Zrt. létszámából
Az első kilenc hónapban mindössze 467 fő létesített munkaviszonyt a MÁV Zrt-vel, így a társaság összlétszáma az egy évvel ezelőtti létszámhoz viszonyítva nem csak a kiszervezések eredményeként csökkent.


Költözik a hivatal

Hozzávetőlegesen egy évvel ezelőtt született döntés arról, hogy a – jelenleg különböző helyeken elhelyezett és meghatározó – MÁV csoport tagvállalatainak (MÁV Zrt. TRAKCIÓ Zrt. MÁV-START Zrt. MÁV-GÉPÉSZET Zrt.) irányítói létszámát egy helyen, közös irodaházban kell elhelyezni. Erre a MÁV Zrt. Andrássy úti székháza nem alkalmas és korszerűtlen, ezért közbeszerzési eljárás keretében bérelt irodaház igénybevételéről kell gondoskodni.

A közbeszerzési eljárás nyertesének a Raiffeisen Ingatlan Alap Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. sz. alatti irodaháza bizonyult, így a jövő év első felében 1800-1850 fő kerül itt elhelyezésre

Költözni fognak tehát a Vezérigazgatóság Andrássy úti épületében dolgozók, a jelenleg Andrássy út 66. sz. alatt, a Bajcsy-Zsilinszky út 25. sz. alatt, a Múzeum utca 11. sz. alatt és a Sas utca 1. sz. alatt valamint a Kerepesi út 1-5 szám alatt munkát végző kollégák.

Elhangzott az is, hogy a Vezérigazgatóság épülete egyelőre nem került értékesítésre, de ne legyen kétsége senkinek a további sorsát illetően.


Munkaprogram az év végéig

A Vasúti Érdekegyeztető Tanácsban egyeztették a munkáltató és a szakszervezetek az év végi tárgyalási ütemtervet. Ennek értelmében november közepétől heti gyakorisággal ülésezik a VÉT. A munkáltató november 12-én kíván először tárgyalni az év végén lejáró Kollektív Szerződésről, míg a bérek jövő évi emelésére november 26-án tesz javaslatot.
Mindezek mentén ismerhetik meg a szakszervezetek a 2009-re vonatkozó foglalkoztatási elképzeléseket is.


800 óra feletti készenlét

A munkáltató a PVDSz kezdeményezésére számolt be a 800 óra feletti készenlétekkel kapcsolatos tapasztalatairól.

A munkáltató nyilvántartásai szerint szeptember végéig a végrehajtás szintjén – pálya és teb szakaszokon – foglalkoztatott 3760 fő alig több, mint kettő százaléka érte el a 800 órát a készenlétek tekintetében.

A PVDSz javaslatára lefolytatott ellenőrzés tapasztalatai alapján a 800 óra felett járó 760 fő esetében a munkáltató nem tudott beszámolni olyan esetről, ahol a felkért munkavállaló a további készenlétek vállalásától bármilyen okból elzárkózott volna.

Szúrópróbaszerűen ellenőrizték azt is, hogy a Kollektív Szerződés előírásainak megfelelően a 800 óra feletti készenlét teljesítésére vonatkozó megállapodásokat írásba foglalták-e és azt állapították meg, hogy a megállapodások megszülettek.

A sokat készenlétezők közül szeptember végén 385 fő már az 1000, 214 fő pedig már az 1200 órát is meghaladta.
800 óra felett egyébként – ha a készenlét letöltésének helyét a munkavállaló szabadon határozza meg – a személyi alapbér 35 (pihenő vagy munkaszüneti napon 40) százaléka illeti meg a munkavállalót. Ha azonban – a megállapodás alapján, vagy a munkáltató előzetes hozzájárulásával – a készenlét letöltésének helyszínét a munkáltató telephelyében határozzák meg, akkor a személyi alapbér 55 (pihenő vagy munkaszüneti napon 70) százaléka jár.