Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Hírek, aktualitások

2008. december

2008.12.12. 15:06

VÉT

Mint az már évek óta megszokott, az év végével feszült légkörben zajlanak az ülések a Vasúti Érdekegyeztető Tárgyalásokon (VÉT). A feszültség növeléséhez a szokásos körülményeken túl hozzájárul, hogy a munkáltató mindig jelentős időkésedelemmel nyújtja át javaslatait, valamint a VDSZSZ a tárgyalások szétverésére az idő húzására irányuló magatartása.

Nem nehéz megjósolni, hogy amennyiben egyes résztvevők tárgyalási módszereiben nem áll be változás a 2009-es év nem a megállapodások értékelésével, hanem egy rég nem látott konfliktussal indul.


Tárgyalások a Kollektív Szerződésről

Az év végéig hatályban lévő Kollektív Szerződés megújításáról a tárgyalások csak november 19-én indulhattak el 16 órakor, miután a VDSZSZ elhagyta a tárgyalótermet.

Ezt megelőzően a napirend előtti botrányos felszólalások időhúzó taktikájával, parttalan viták provokálásával, mondvacsinált problémákkal, sikerrel akadályozta meg az érdemi kérdések megtárgyalását.
 
(Volt ott minden: Vita arról, hogy a Kollektív Szerződés új-e, vagy a jelenlegi módosítása, hogy keret kollektív szerződés köttessen néhány (igaz jelentősebb) MÁV csoporthoz történő társaságra, vagy csak a MÁV Zrt-re vonatkozzon, hogy ki írja alá és ki ne, hogy csak a legfontosabbakat említsük.
 
Miután a résztvevők közül többen kifejtették,
hogy az új KSz., vagy módosított KSz. problémát az idő majd megoldja, hiszen januárban csak új köthető, hogy keret kollektív szerződést a magyar munkajog (Mt.) nem ismer, valamint, hogy az aláíráshoz előbb meg kellene a javaslatokat tárgyalni, a VDSZSZ kivonult a tárgyalásról.)

A VDSZSZ műsora mellett a munkáltatói javaslatok sem arattak osztatlan sikert. Annak ellenére, hogy a MÁV Zrt. vezetése előzetesen hangsúlyozta, hogy nem áll szándékában a vasutas vívmányok csorbítása, az átadott javaslatok közül kivételnek számít a jelenlegi mértékek megőrzése. Csökkenteni akarnak a műszakpótlékon kívül szinte minden pótlék-elemet (túlóra, készenléti díj, stb) és a munkaidő-felhasználás szabályozása terén is nagyobb rugalmasságot igényelnek maguknak.

A KSz tárgyalások tehát a VDSZSZ nélkül folynak, ahol a szakszervezetek – a PVDSz-el együtt – pontról pontra haladva utasítják vissza a munkáltató jövedelemcsökkentő próbálkozásait és élnek új javaslatokkal.

A PVDSz a tárgyalások során időről-időre kifejti, hogy nem járul hozzá ellentételezés nélküli munkaidő-növeléshez, és nem hagyja csorbítani a vasutas jövedelmek részét képező pótlékrendszert.


A béremelésről is megkezdődött(?) a tárgyalás.

A munkáltató december 15-ig nem vallott színt a 2009 évi bérek tekintetében. A béremelési javaslat megtételének elhalasztására az OÉT (Országos Érdekegyeztető Tanács) tárgyalások elhúzódása, valamint a VDSzSz tárgyalási taktikája szolgál ürügyként.
 
A PVDSz álláspontja szerint a hivatkozások – különösen a munkáltatóé – nem elfogadható. A bértárgyalást mindenképpen le kell bonyolítani, hiszen középtávú megállapodás rendezi azt az esetet is, ha nincs országos bérajánlás.

A VDSzSz magatartását pedig szomorú megértéssel szemléljük. Tipikus példája ez annak, hogy nehéz annak a jövőről tárgyalni, aki a múlt lezárására sem képes. ( A VDSzSz nem írta alá a 2008. évi bérmegállapodást sem)
 
A kormány örömmel üdvözölt volna egy olyan minimálbér-megállapodást, amely a 69 000 - 76 500 forint közötti sáv közepe környékén születne meg, valamint elképzelhetőnek tart egy 3-6 százalékos béremelkedési sávot, 4,5 százalékos középérték mellett. A december 13-án megszületett megállapodás végül 71 500-Ft/hó minimálbért és 3-5 százalékos bérajánlást rögzít. Mindez azt jelenti, hogy a vasúti bérnövekedésről szóló tárgyalás minimum 4 százalékról indul.


Eredménytelen menetrendi egyeztetés

Sok munkavállaló fordult szakszervezetünkhöz az új, 2008/2009-es menetrenddel kapcsolatban. Elsősorban munkába járási, illetve a munkából történő hazautazási körülményeik várható nehezülését sérelmezték. A szakszervezetek a VÉT ülésen – napirend előtt – tették szóvá, hogy ez évben még formálisan sem teljesítette a MÁV, hogy a szakszervezetek véleményét kikérje a menetrendi tervezetről. A felszólamlások és a sokasodó munkavállalói észrevételek eredményeként került sor november 26-án konzultációra a MÁV-START Zrt. és az érdekképviseletek között.

A konzultáción a START képviselője a 2008. december 14-én életbe lépő menetrenddel kapcsolatban a következőkről adott tájékoztatást:
  • az új menetrend előkészítése a nemzetközi egyeztetésekkel, már 2007-ben megkezdődött,
  • a menetrend előkészítése során a Közlekedési Minisztériummal folyamatos egyeztetés történt,
  • a tulajdonos a menetrenddel szemben az alábbi igényeket fogalmazta meg:
    • a mellékvonalakon a jelenlegi szolgáltatási szint fenntartása,
    • a dunántúli vonalakon az utasforgalom függvényében az ütemes menetrend bevezetése.
A fenti minisztériumi igényeknek megfelelően, a MÁV-START Zrt. 2008. április közepére elkészítette a menetrend tervezetet, amely kb. 6%-os, mintegy 6 millió vonat km kínálatnövekedést tartalmazott.

A miniszter ez év júliusában bejelentette, hogy a tervezetben szereplő teljesítmény többletet nem tudja finanszírozni a minisztérium, és az új elvárása az volt, hogy változatlan vonat km teljesítmény igénybevétellel készüljön egy újabb tervezet úgy, hogy a Dunántúlon az indokolt vonalakon kerüljön bevezetésre az ütemes menetrend, a keleti országrészben kihasználatlan vonatok terhére.

A fenti elvárásoknak való megfelelés érdekében: elsősorban a csúcsidőn kívüli, a hétvégi, a tanítási szünet alatti, és az év végi napok vonatainak korlátozásával teremtette meg a lehetőségét - a nyugati országrész egyes vonalain - az ütemes menetrend bevezetésének.

Ez a tervezet is előterjesztésre került a minisztérium felé, ahol a szükséges egyeztetéseket 2008. november 19-ig lefolytatták, és 2008. november 25-én jóváhagyták a benyújtott menetrendet.

Mindezek alapján majdhogynem szó szerint azt jelentették be, hogy észrevételeinkkel, javaslatainkkal elkéstünk, a felelősség a minisztériumot terheli, sőt többé-kevésbé kifejezésre juttatták, hogy a menetrend nem a vasutasoknak készül.

A szakszervezeti oldalon megnyilvánuló komoly felháborodás pusztán annyi eredményre vezetett, hogy ígéretet kaptunk az észrevételek lehetőség szerinti figyelembe vételére az 1. sz. menetrend-módosítás elkészítése során.

PVDSz