Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Hírek, aktualitások

2009. február

2009.02.24. 15:05

VÉT

Nem oldódik a feszültség…

Míg a Vasúti Érdekegyeztető Tanácsban (VÉT) folyó tárgyalásokat illetően továbbra sem lehet beszámolni a légkör javulásáról, az egyes tevékenységi körök és végrehajtási egységek szintjén jellemzően konszolidált tárgyalások folytak a bérmegállapodásban rögzített differenciálási keret elosztási elveinek meghatározásáról. E tárgyalások többségén a bérmegállapodást elutasító VDSZSZ helyi képviselői is részt vettek, sőt általában a létrejövő megállapodásokat is aláírták. Bár a tapasztalatok értékelésére még várni kell, rögzíthetjük, hogy a helyi megállapodások az eddigieknél nagyobb lehetőséget biztosítottak az indokolatlan bérfeszültségek oldására, a többlet teljesítmények elismerésére. Ezen túlmenően az sem elhanyagolható szempont, hogy hosszú évek után először jelenhetett meg a helyi felelősség a személyi alapbérek alakításának tekintetében.

Mindeközben a VÉT-en tovább dúlt a VDSZSZ. Se szeri, se száma nem volt a napirend előtti számonkérésnek, a tárgyalópartnerek – különösen a VSZ – sértegetésének, a parttalan minősíthetetlen hangvételű tirádáknak.

Létszámhelyzet a MÁV-nál

Mint azt a résztvevők megszokhatták, először ütött, aztán kérdezett a „forradalmi szakszervezet”: Történt ugyanis, hogy a folyosón, egy közelebbről meg nem nevezett MÁV menedzsertől azt hallották, hogy a MÁV-nál 5 000 fős elbocsátás van készülőben. Nosza irány a sajtó (úgyis kicsi a feszültség), lázítás a honlapon (kevés a sztrájkhajlandóság), majd a kérdés megfogalmazása, hogy mi az igazság?

A válasz gyorsan érkezett: Szó sincs 5000 fős létszámcsökkentésről, a MÁV Zrt. továbbra is a 2007-2010 évekre szóló foglalkoztatási megállapodás betartásával igyekszik biztosítani a létszám szükségletet.

Mindebben egyébként a PVDSz joggal bízhatott, hiszen a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően a többi szakszervezettel együtt – még december hónap közepén – kézhez kapta a MÁV Zrt. 2009. I. negyedévére vonatkozó foglalkoztatási elképzeléseit:

Ez szerint a MÁV ZRt. Központi Szervezete a K-3/2007. számú megállapodás II.2. pontnak megfelelően az alábbiaknak megfelelően elkészítette el a 2009. I. negyedévi foglalkoztatási tervét:A nagyobb méretű megtekintéshez kattints a táblázatra!


A Pályavasúti Üzletág  2009. I. negyedévi foglalkoztatási terve pedig:


A nagyobb méretű megtekintéshez kattints a táblázatra!


Mindezek alapján a szakszervezetek már az elmúlt év végén tudhatták, hogy a MÁV Zrt. 2009. első negyedévére 47 fős létszámnövelést tervez és igaz ugyan, hogy a MÁV Zrt. létszáma ennek ellenére az év végére nagy valószínűséggel csökkeni fog, de ez egészen biztosan messze nem fogja elérni a nemhogy az 5 000, de az ezer főt sem.

A VÉT tárgyalás a létszámalakulás tekintetében áttekintette a 2008. év foglalkoztatási tapasztalatait is:

A ténylegesen megvalósuló létszámcsökkenés a MÁV Zrt-nél az alábbiak szerint alakult:


A nagyobb méretű megtekintéshez kattints a táblázatra!


Megállapítható tehát, hogy a MÁV Zrt. létszáma - a szervezeti hatásoktól megtisztítva (TRAKCIÓ, GÉPÉSZET) – minimális mértékben csökkent 2008. évben és 2009 tekintetében is hasonló létszámalakulásra számítunk.

A tárgyaláson ennek ellenére a PVDSz kifejtette, hogy a végrehajtás szintjén a létszám növelését tartja indokoltnak, melynek során elsődleges feladatnak tekinti a területenként eltérő mértékben jelentkező létszámhiány mérséklését, lehetőség szerinti felszámolását. Ez irányú igényünket alátámasztja az is, hogy a 2008. évi túlóra felhasználás 38 700 órával, 7,6 százalékkal meghaladta a 2007. évi szintet.

A 2008. évi túlóra felhasználás (546 200 óra) 250-300 fő éves munkaidőalapjának megfelelő mértékű volt.

PVDSz