Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Hírek, aktualitások

A bizt.ber szakszolgálatról...

2008.12.18. 15:04

Olvasói levél

JÖN A FARKAS!! -avagy mi szóltunk

A Nyílt Vonal múlt havi számában megjelent – sorozat indítónak szánt – Kecskére káposztát c. írás megszületése még a Monorierdői baleset előtt történt,s ennek fényében aktualitása felértékelődik.

Az ott feszegetett kérdések és dilemmák létjogosultsága a legsúlyosabb módon került igazo- lásra,emberi életek árán. Sajnos, Ők már nincsenek itt, pedig mindenkit haza várnak,Őket is haza várták. Mindenkinek gondolkoznia kellene ezen, s érdemben tenni, hogy ne következzenek be ha- sonló események,mert ennek a lehetősége nagyon-nagyon jelen van.

Engedtessék meg,hogy először egy pozitívumról írjak. A Vez. Ig. Úr azon utasítását szeretném itt megemlíteni,mely a biztosító berendezési műszerészek számára kötelező jelleggel írja elő a forgal- mi vizsga meglétét,illetve annak megszerzését. Rendkívül fontosnak és alapvető dolognak tartom, hogy a forgalom lebonyolításával közvetlen kapcsolatban lévő emberek – saját jól felfogott érde- kükben is – egy számon kért és számon kérhető olyan ismeret halmaz birtokában legyenek,mely- nek alapján döntéseik,közléseik ok-okozati összefüggéseivel teljes mértékben tisztában vannak, valamint ténykedésük lehetséges hatásait – a társ szolgálatok tekintetében is – maradéktalanul isme- rik és ennek tudatában végzik munkájukat.

Más. Sajnos a mindennapok világa számos súlyos szabálytalanságot,anomáliát hordoz. A bizt.ber. szakszolgálat egy igazi infrastruktúra szolgáltató része a vasútnak. Jelenléte és fontossága,az iránta való szükségesség általában csak a „bajban”jelentkezik,de akkor elképesztő mértékben és az iránta tanúsított elvárások általában az „azonnaltól” a „rögtönig”terjednek. A szakszolgálat egyik nehezen kezelhető feladata a különböző vágányzárak lebonyolítása,ezen belül is a gépláncos pályamunkák során felmerülő emberi erőforrás ,valamint az esetleges létszám pótlás során jelentkező helyismeret hiány és esetenként a nem kellő szakismeretből adódó szakmai problémák. Általában a vágányzára- kat tervezik és a tervezés szintjébe tartozik az előzetes egyeztetés,mind az elvégzendő munka mennyisége,mind a hozzá szükséges idő,munkaeszköz és szükséges létszám tekintetében egyaránt.

A gyakorlat – sajnos – azt igazolja,hogy számos esetben figyelmen kívül hagynak több utasítást és rendelkezést,melyek a vágányzárak során alkalmazandó előírásokat tartalmazza. A vágányzár során nincs biztosítva a bizt.ber. szakszolgálat részére az az idő mely a vágányzári technológiából, TB1 , E101, F2, munka és baleset védelmi utasításokból adódik. Az a tény,hogy a szabálytalan munkavég- zés, munkaszervezés következtében esetenként - pl. Pécs környéki vágányzárak esete – jelentős vonat késések adódnak,közel sem jelent akkora kárt,mintha emberi egészségben,életben keletkezne kár. A szakmát értő és ismerők számára nem kell magyarázni a különböző(villamosított vonalak) földelések,vágányfojtó transzformátorok,sín csatlakozásainak megbontásakor jelentkező veszélyek meglétét és az ilyen esetekben alkalmazandó eljárásokat, jó lenne időben tenni valamit,mert az utasítások nem azért vannak ,hogy ilyen-olyan szinten felrúgjuk őket,hanem azért,hogy minden szinten betartsuk és betartassuk azokat.
Mert mindenkit haza várnak.

BBDoki.