Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Hírek, aktualitások

Jog
Európai Parlamenti választás

2009.05.20. 19:09

Május havi számunk témáját eddigi rendhagyó gyakorlatunktól eltérően a következő hónapban esedékes Európai Parlamenti választás témakörét érintően – nem tévesztve szem elől annak jogi szempontú megközelítését – választottuk ki, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy...

Munkaszerződés módosítása

2009.04.22. 17:48

Április havi számunkban egy kollégánk részéről jogsegélyszolgálatunkhoz intézett szóbeli megkeresés apropóján érdemes áttekintetnünk a munkaszerződés módosítására vonatkozó munkajogi szabályokat. Annál is inkább szükség van erre, mert a munkavállaló által létesített...

Jogszabályi változások

2009.03.22. 17:13

Március havi számunkban ismertetni fogjuk a munka világát érintően 2009.01.01. napjával hatályba és lépő tagjaink részéről érdeklődésre számot tartható jogszabályi változások legfontosabb esetköreit továbbá a Legfelsőbb Bíróság EBH2008.1797 Elvi Határozatát a szakszervezeti tisztségviselő nagy nyilvánosság előtt is gyakorolható jogait illetően, beleértve a munkavállalók jogainak védelmét is.

Munkavállaló kártérítési felelőssége

2009.02.23. 07:17

Január havi számunkban vállaltaknak megfelelően korábbi témánk második része kerül először ismertetésre.

A mukaviszonyból származó kötelezettség megszegésének következményei

2009.01.22. 13:34

Január havi számunkban fogjuk áttekintetni a munkaviszonyból származó kötelezettség megszegésének következményeit, s ez a téma arra is lehetőséget ad, hogy ezzel összefüggésben a megkötésre került 2009. január 01-től 2010. január 31. napjáig hatályos új MÁV Zrt. Kollektív szerződésnek...

A kollektív szerződés

2008.12.15. 10:28

Decemberi számunkban a kollektív szerződésre / a továbbiakban: KSz / annak megkötésre-módosítására stb. vonatkozó munkajogi szabályozásba / Mt. 30-41/A.§ /adunk betekintést, amelynek különös aktualitását adja az a körülmény, hogy a MÁV Zrt.-nél 2008. december 31. napján lejár hatályos kollektív szerződés.

Rendes felmondás

2008.11.12. 09:09

Novemberi számunkban a munkaviszony megszüntetésének esetei körébe tartozó felmondási fajták közül – az októberi számban megjelent rendkívüli felmondás ismertetését követően – ezúttal a rendes felmondás jogintézményét tekintjük át, amely a Munka Törvénykönyve (Mt.) 89–94. §-aiban került szabályozásra...

Rendkívüli felmondás

2008.10.15. 06:55

Október havi számunkban ismertetésre kerül a Munka Törvénykönyve (Mt.) 96. §-ában szabályozott rendkívüli felmondás jogintézménye...

Választott munkavállalók munkajogi védelme

2008.09.10. 08:50

Szeptember havi számunkban szükségesnek látjuk, hogy ismertetésre kerüljenek azok a Munka Törvénykönyve (Mt.) által szabályozott rendelkezések, amelyek a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalók (Mt.28.§);az üzemi tanács tagjai és üzemi megbízott (Mt.62.§ (3) bek. és az Mt.62/A.§)...

Pótszabadság, rendkívüli szabadság, fizetés nélküli szabadság

2008.07.08. 18:28

E havi számunkban folytatni fogjuk az előző számunk témáját, de most a Munka törvénykönyvének (Mt.), a pótszabadságra, a rendkívüli szabadságra és a fizetés nélküli szabadságra vonatkozó intézményeit fogjuk górcső alá venni...