Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Hírek, aktualitások

Jog
A rendes szabadság

2008.06.19. 09:09

Júniusi számunkban ismételten aktuális témával jelentkezünk tagságunk felé, nevezetesen górcső alá vesszük a Munka Törvénykönyvének (Mt.) a rendes szabadság és annak kiadására vonatkozó rendelkezéseit, amelyek az Mt. 130-136. §-ai alatt kerültek szabályozásra.

A helyettesítés jogintézménye

2008.05.13. 06:57

Májusi számunkban ismételten visszatérünk a Munka Törvénykönyve (Mt.) rendelkezéseinek ismertetésére, aktuálisan az Mt. 83/A.§ (7) bekezdésében újra szabályozott ún. „helyettesítés” jogintézményére.

A munkabérből történő levonás szabályai

2008.04.07. 17:53

Közelmúltbeli számainkban több aktuális ügy ismertetésére került sor. Ezt követően azonban ismételten célszerűnek látszik, hogy tagjainkat bizonyára valamely esetkörében mindenképpen érintő általános témával foglalkozzunk, amely nevezetesen a munkabérből történő levonás szabályait taglalja, amik...

A "Bozsik Endre ügy"

2008.03.11. 13:47

Előző havi részletesen beszámoltunk tagjainknak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részéről történt jogszabály módosításról, melynek következtében a munkaügyi perek eddigi tárgyi költségmentessége helyett ún. tárgyi költségfeljegyzési jog került bevezetésre...

A munkaügyi perben való költségmentesség

2008.02.10. 06:41

E havi számunkban egy igazán aktuális, valamennyi munkavállalót adott esetben közvetlenül „húsbavágó” módon érintő jogszabályváltozás hatálybalépéséről és annak a munka világát érintő hátrányos következményeiről kívánom tájékoztatni lapunk olvasóit...

Pécsi készenlét

2008.01.07. 18:35

A 2008. évet nyitó számunkban ismertetni kívánt jogi szabályozás kiemelt aktualitását adja szakszervezetünk által a Pályavasúti Üzletág Területi Központ Pécs Távközlési-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Osztály osztályvezetője által Gy.2727-345/2007. szám alatt kiadott és 2008. január 01-vel bevezetett...

A munkáltató kötelezettségei

2007.12.22. 18:30

Előző számunkban – a Munka törvénykönyve 103. §-át (továbbiakban: Mt.), azaz a munkavégzésre irányadó és azon belül is a munkavállalókra vonatkozó szabályozást tekintettük át először. Ugyanakkor szükséges sort kerítenünk az Mt. 102. §-ába foglalt, a munkáltató kötelezettségeinek ismertetésére is a munkaviszony során annak érdekében, hogy...

A munkavégzésre irányadó szabályozás

2007.11.23. 06:20

Novemberi számunkban – egy tagunkat érintő konkrét jogeset apropóján – a Munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) szabályai közül a munkavégzésre irányadó és szűkebben a munkavállalókat érintő, szabályozását kívánjuk áttekinteni.

Az elévülés jogintézményének szabályozása a munkajogban

2007.10.16. 17:13

A munkaviszonyból származó igény elévülése az Mt. 11.§-ában került szabályozásra, amely a jogbiztonság megteremtésének egyik eszköze. A rendelkezés kimondja, hogy a munkajogban az általános elévülési idő 3 év, amely az esedékessé válástól kezdődik.