Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Hírek, aktualitások

Hazautazás költségtérítése: itt az összeg, mennyit kell maximum fizetni 2021-ben...

2021.02.16. 07:52

Közérdekű

Hazautazás költségtérítése: itt az összeg, mennyit kell maximum fizetni

2021-ben

Megjelent az innovációért és technológiáért felelős miniszter a hazautazással kapcsolatos munkáltatói költségtérítés havi felső korlátjáról szóló közleménye, amely 2021-ben 39 730 forintban határozta meg ezt az összeget.

Február 10-én, a 2021. évi 7. számú Hivatalos Értesítőben közzétette az innovációért és technológiáért felelős miniszter a hazautazással kapcsolatos kötelező költségtérítés 2021-ben érvényes havi felső korlátjának összegét. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. kormányrendelet 3. paragrafus (3) bekezdésének b) pontja rendelkezik arról, hogy 2011-től minden évben az előző évben irányadó összegnek a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző évre megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összege a felső plafon. Ugyanezen paragrafus (4) bekezdésében foglaltak szerint a felső korlát összegét minden év január 25-éig kellene közzétennie a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek a Hivatalos Értesítőben.

A némi csúszással megjelent közlemény szerint a hazautazással kapcsolatos munkáltatói költségtérítés havi felső korlátja a 2021. évben 39 730 forint.

A kormányrendelet előírja, hogy hazautazással kapcsolatos költségtérítés címén legfeljebb hetente egyszer, illetve – az általános munkarendtől eltérő munkaidőbeosztás esetén – legfeljebb havonta négyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazásra megváltott menetjeggyel való elszámolás ellenében a jegy árának legalább 86 százalékát kell megtéríteni, de felső plafon is van, az pedig 2021-ben legfeljebb havonta 39 730 forint.

Ezen felül nem kötelező a térítés, ugyanakkor többet is fizethet a munkáltató. Ez esetben a személyi jövedelemadóról szóló törvény (szja-törvény) 25. paragrafusának (2) bekezdése értelmében

– az utazási bérlettel/jeggyel történő, az említett Rendelet által előírt elszámolás ellenében legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó összegű, vagy,

– ha annak feltételei fennállnak, a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével a kilométerenként 15 forint összegű költségtérítés nem jár adókötelezettséggel.

Utóbbi költségtérítésnek nem feltétele a saját gépjármű használata.

Az utazási bérlettel/jeggyel történő elszámolás esetén a munkába járást szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy vehető figyelembe, ha a munkavállaló

– belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,

– menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton,

– elővárosi vasúton (HÉV-en),

– menetrend szerint közlekedő hajón, kompon vagy réven

utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe.

A munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolságra fizethető kilométerenként 15 forint (kötelezően fizetendő 9 forint) összegű költségtérítés akkor jár, ha [szja-törvény 25. § (2) bekezdés]

– a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;

– a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;

– a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását a munka törvénykönyve 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja;

– a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.

A rendelet szerint a kilométerenként 15 forint és a kilométerenként 9 forint költségtérítés különbözetét a munkáltató mérlegelési jogkörben nyújthatja az előbbi feltételeknek megfelelő munkavállaló számára. A mozgáskorlátozott, illetve a súlyosan fogyatékos munkavállaló esetében a közigazgatási határon belül történő munkába járást (hazautazást) is a kormányrendelet szerinti munkába járásnak minősítheti.

Fontos! A kilométerenként 15 forint összeget meghaladó költségtérítés a magánszemély munkaviszonyból származó adó- és járulékköteles jövedelme. A magánszemély a munkahelye és a lakóhelye közötti útvonalra gépjárművel történő munkába járás címén költséget nem számolhat el [szja-törvény 25. § (3) – (4) bekezdés].

(//adozona.hu/2021_es_adovaltozasok)