Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Hírek, aktualitások

Munkaszüneti napok és a munkaszüneti napok körüli munkarend 2021-ben...

2021.02.16. 07:54

Közérdekű

Munkaszüneti napok és a munkaszüneti napok körüli munkarend 2021-ben

 

A 2020-as évhez képest 2021-ben kevesebb munkaszüneti nap eredményez extra pihenőnapot a munkavállalók számára, ezért „cserébe” viszont csak egy szombati napra áthelyezett munkanappal kell számolnia a munkáltatóknak és a munkavállalóknak.

A munkaszüneti nap – nevéből adódóan – olyan munkanap, amelyen valamilyen állami, nemzeti, vallási ünnep miatt nem kell munkát végezni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy munkaszüneti napra nem osztható be munkaidő bizonyos munkavállalók számára, azonban a főszabály az, hogy munkaszüneti napon a munkavállalóknak nem kell munkát végeznie. Emiatt csak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) meghatározott, kivételes esetekben van helye munkaszüneti napon történő munkavégzésnek.

Munkaszüneti napra rendes munkaidő csak a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben; az idényjellegű; a megszakítás nélküli; a társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén vagy külföldön történő munkavégzés esetén osztható be [Mt. 102. § (2) bek.].

Arról, hogy a munkáltató vagy a munkakör mikor minősül munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, az Mt. maga rendelkezik. Munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek tekintendő a munkáltató vagy a munkakör, ha a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor [Mt. 102. § (3) bek.].

Munkaszüneti napra rendkívüli munkaidő azon munkavállalók számára rendelhető el, akik rendes munkaidőben is foglalkoztathatóak munkaszüneti napon. Emellett baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében is lehetőség van munkaszüneti napon történő rendkívüli munkaidő elrendelésére [Mt. 108. § (2) bek.].

A munkaszüneti napon végzett munkavégzés (akár rendes, akár rendkívüli munkaidő) esetén a munkavállalót 100%-os bérpótlék illeti meg.

Azon munkavállalók számára, akik részére munkaszüneti napra nem kerül beosztásra se rendes, se rendkívüli munkaidő, az Mt. 102. § (5) bekezdése és a 14/2020. (V. 13.) ITM rendelet alapján az alábbiak szerint alakul a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend:

január 1. péntek munkaszüneti nap

március 15. hétfő munkaszüneti nap

április 2. péntek munkaszüneti nap

április 5. hétfő munkaszüneti nap

május 1. szombat munkaszüneti nap

(általános munkarend szerint pihenőnap)

május 24. hétfő munkaszüneti nap

augusztus 20. péntek munkaszüneti nap

október 23. szombat munkaszüneti nap

(általános munkarend szerint pihenőnap)

november 1. hétfő munkaszüneti nap

december 11. szombat áthelyezett munkanap

december 24. péntek áthelyezett pihenőnap

december 25. szombat munkaszüneti nap

(általános munkarend szerint pihenőnap)

december 26. vasárnap munkaszüneti nap

(általános munkarend szerint pihenőnap)

A munkaszüneti napok közül idén sok hétvégére esik, ennek köszönhetően 2021-ben hat hosszúhétvégére és húsvétkor egy négynapos hétvégére számíthatnak a munkáltatók és a munkavállalók, azonban csupán egy áthelyezett szombati munkanappal kell tervezniük.

(https:// adó.hu ado.hu/munkaugyek)