Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Hírek, aktualitások

Ezt is jól elintéztük!

2009.03.22. 17:10

Tagság

Jogsegélyszolgálatunk megelégedéssel vette tudomásul az illetékes közjegyző alábbi írásbeli tájékoztatását:

„Hivatkozott számú megkeresésére tájékoztatom a T. Címet, hogy néhai F… I…-né K… R… hagyatéki ügyében a tévesen pót-hagyatéki eljárás során megállapított és a házastárs által befizetett 8.930.-Ft-ot ……… visszafizettük F… I... részére, aki annak átvételét aláírásával igazolta.”

A fenti ügyben elhunyt tagtársunk részéről szakszervezetünkön keresztül az UNION Biztosítónál kötött biztosítás alapján a 4 árván maradt gyermeknek járó haláleseti 4x150.000.-Ft biztosítási összeg kifizetése során póthagyatéki eljárás lefolytatására és azzal összefüggésben eljárási költség megfizettetésére került sor az eljáró törvényes képviselő házastárs tagunk félreértése/tájékozatlansága folytán, annak ellenére, hogy az elhunyt írásban gyermekeit jelölte meg kedvezményezettnek. Amikor erről a körülményről jogsegélyszolgálatunk tudomást szerzett megfelelő jogi érvekkel alátámasztottan hivatalból megkereste az illetékes közjegyzőt, aki ekkor nagyon helyesen és korrekten belátva, hogy kedvezményezett megjelölése esetén / e körülmény az eljárás során nem került feltárásra/ a biztosítási összeg nem képezi a hagyaték tárgyát – amiért is póthagyatéki eljárás lefolytatása sem lehet indokolt – a fentiek szerint járt el.

PVDSz