Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Hírek, aktualitások

Levél a Miniszternek…

2009.05.14. 08:20

Tagság

Hónig Péter                                                 
miniszter      
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium

1440 Budapest
Pf.: 1.


Tisztelt Miniszter Úr!Kérjük szíves intézkedését, illetve közbenjárását az alábbi probléma megoldása érdekében:

Az új vasúti törvény (2005. évi CLXXXIII.) 2006. évi hatálybalépését követően a vasutasság jelentős részének vasúti menetkedvezménye mind a mai napig bizonytalan.

„Az egyes vasúti utazási kedvezményekről” szóló közlekedési miniszteri rendelet nem került kiadásra, úgyszintén ezzel összefüggésben a menetkedvezmény adómentességét jelenleg biztosító 179/1994.(XII.28.) Korm. rendelet módosítása sem történt meg.

A vasúti törvény elismeri a szerzett jogot: 87. § (3) „A vasúti társaságok egymással kötött, az utazási kedvezményekre vonatkozó megállapodásai alapján a jelen törvény hatálybalépése előtt megszerzett kedvezmények a kedvezményezetteket e törvény hatálybalépése után is megilletik.”

A törvény lehetőséget ad a részletszabályok megalkotására, illetve ezen túl további menetkedvezmény biztosítására alsóbb jogszabályi szinten / Vasúti tv. 68.§ (2), illetve 88.§ (2) 18. /. Ennek alapján folynak az előkészületek „Az egyes vasúti utazási kedvezményekről” szóló miniszteri rendelet kiadására.

Az utazási kedvezmények körét szabályozó miniszteri rendelettel kapcsolatban a vasutas reprezentatív szakszervezetek és KHEM között tárgyalások folytak. Ezek eredményeképpen egyetértés van abban, hogy a már korábban megszerzett utazási kedvezmények a korábbi jogosultakat továbbra is megilletik.

A jelenleg folyó igazolványérvényesítések során a vonatkozó rendelet hiányában a „szerzett jogukat” továbbvivők - a vonatokat továbbító MÁV-TRAKCIÓ Zrt., a gördülőállományt javító MÁV-GÉPÉSZET Zrt., az árufuvarozást végző MÁV-CARGO Zrt. illetve egyéb MÁV tulajdonú Kft.-k munkavállalói - esetében már nem szándékoznak az igazolványok érvényesítését elvégezni.


Tisztelt Miniszter Úr!

Fehívjuk a szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az igazolványok érvényesítése a MÁV-START Zrt. jelenlegi álláspontja alapján valósul meg, a jogosultak köre leszűkül. Nem kerülnek a menetkedvezmények a szerzett jog alapján továbbvitelre, és ez esetben kezelhetetlen, nehéz konfliktushelyzet áll elő.

Amennyiben az igazolványok jelenlegi érvénytartamáig, 2009. május 31.-ig a tervezett KHEM miniszteri rendelet kiadható, illetve 179/1994.(XII.28.) Korm. rendelet módosítható, ezt szükséges lenne haladéktalanul megtenni, ha pedig ez hosszabb időt vesz igénybe, ez esetben a jelenlegi igazolványok érvénytartamának a 2009.-es év végéig való meghosszabbítása lenne a megoldás.

Kérjük szíves intézkedését, illetve közbenjárását a feszültségforrás megszüntetése érdekében.

Budapest, 2009. május 12.


Tisztelettel:


Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete


Mozdonyvezetők Szakszervezete


Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete


Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége


Vasutasok Szakszervezete