Feladataink

Get Adobe Flash player

 

Get Adobe Flash player


 

Tisztségviselőink

  Elnök: Dr. Laboda József
  Érdekvédelmi Alelnök: Bátori István
  Szervezési Alelnök: Nagy Miklós
  PML Alelnök: Szentgyörgyi Mihály
  TEB Alelnök: Hegedűs István
  Forgalmi Alelnök: Ripszki József
  Elnökségi Tag: Furulyás Róbert
     
  PML Szakági Választmány Ügyvezető: Vas István
       
  TEB Szakági Választmány Ügyvezető:  Káré István
     
  Forgalmi Szakági Választmány Ügyvezető: Mezei Vera
     
  Felügyelő-és Etikai Bizottság: Endrődi Miklós
    Fajka János
    Kamondi Miklós
     
  Elnökség: Dr. Laboda József
    Káré István
    Nagy Miklós
    Szentgyörgyi Mihály
    Hegedűs István
    Ripszki József
    Furulyás Róbert
    Vas István
    Bátori István
    Mezei Vera
  Területi és Szakmai Képviselők  
     
  Budapest Fajka János (PML)
    Káré István (TEB)
    Pintér Miklós (Forgalom)
     
  Debrecen
Dobos Bertalan (Forgalom)
    Papp Zoltán (PML)
    Horváth Imre (TEB)
     
  Miskolc Mertinkó Róbert (PML)
    Szemán Dénes (TEB)
    Prodán Ilona (Forgalom)  
       
  Pécs Furulyás Róbert (Forgalom)
    Fekete Zsolt (PML)
    Ács János (TEB)
     
  Szeged Darányi Zoltán (PML)
    Téglás István (Forgalom)
    Seprenyi József (TEB)
     
  Szombathely Kamondi Miklós (Forgalom)
    Süle István (PML)
    Gosztola Kálmán (TEB)

 

Tisztségviselőinkről

Járási Ferenc

Járási Ferenc 1959. március 17-én született Gyulán. Édesanyja Bányik Mária, édesapja Járási Károly.

Gyermekéveit Kétegyházán élte egy vasutas család harmadik gyermekeként. Nős volt, Hatvanban élt, három gyermek szerető édesapjaként.

Az általános iskola elvégzése után Budapesten folytatta tanulmányait az Út- és Vasútépítési Szakközépiskolában, itt érettségizett 1977-ben. A szülői ház igen szerény körülményei nem tették lehetővé számára, hogy tanulmányait egyetemen folytassa, így még ez év szeptember 1-jén munkába állt, mint vasútkarbantartó szakmunkás, a MÁV Hatvan-Salgótarján PFT Főnökségen. 1978-ban házasságot kötött Koczka Zsuzsannával, melyből három gyermek született: Kinga, Péter és Tamás. 1979-ben technikusi oklevelet szerzett a Kvassay Jenő Ipari Szakközépiskolában.

Szakmailag folyamatosan képezte magát, többször kapott kitüntetést: „Kiváló Ifjú Szakember”, „Kiváló Dolgozó”, „Kiváló ifjúságpolitikai Szakember”.

Közel két év katonai szolgálat után 1984-ben vonalkezelői beosztást töltött be, majd 1987-ben vasúti tiszti képesítést szerzett.

A VDSZSZ-ben eltöltött évek után, 1998-ban megalapította a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetét, amelynek első percétől elnöke volt. Kezdeményezte az „Alapítvány a pályavasutasokért”, a „Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár” létrehozását. Elindította és felelős kiadójaként írásaival gyarapította a „Nyílt Vonal Hézag Nélkül” című szakszervezeti havi lapot.

2000-ben személyügyi szervezői diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen, majd ugyanitt 2002-ben humánszervezői diplomával folytatta.

2005-ben került be a „WHO IS WHO MAGYARORSZÁGON” lexikonba, amely Magyarország vezető személyiségeinek életrajzi enciklopédiája.

Doktorátus előtt állt: „A Pályavasút EU konform átalakítása hazánk földrajzi és geopolitikai helyzetének tükrében” címmel írt dolgozatát sajnos nem tudta befejezni.

Járási Ferenc 2008. április 10-én, 49 évesen hunyt el. Mindvégig megőrizte a vasúthoz való szeretetét, a vasutasokkal való közvetlen, baráti kapcsolatát. A PVDSz elnökeként jelentős mértékben hozzájárult a MÁV kulturált munkaügyi kapcsolatokhoz, valamint a munkavállalók érdekeinek képviseletéhez.

2008. július 11-én, az 58. Vasutasnapon, több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként, melyet a vasútért és a vasutasokért tett, a „Vasút szolgálatáért” kitüntetés posztumusz arany fokozatában részesült.
 
Dr. Laboda József, elnök

 

1954-ben született, nős, három gyerek apja.

1968-1971 MÁV Landler Jenő Járműjavító Üzem járműszerkezeti lakatos ipari tanuló.

1971-től és jelenleg is folyamatos a MÁV munkaviszonya.

1982-től jogi előadó/jogtanácsos.

Végzettségei: Jogász, Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Budapest; Európai jogi szakjogász Pécsi Tudományi Egyetem; Közbeszerzési Referens  PTE;  Munkajogi Szakjogász PTE.

2007. október 01-től a PVDSz jogsegély szolgálatának a vezetője.

2010. május 18-tól a Szakszervezet Elnöke. 

 

Bátori István Érdekvédelmi alelnök  

1954-ben született, nős, három gyermek apja.

1972-ben lépett a munka világába, mint könyvelő. Vasúti pályafutása is 1972-ben kezdődött Budapest Déli pályaudvaron. Volt kocsirendező, váltókezelő, térfelvigyázó, vonatmenesztő térfelvigyázó, rendelkező forgalmi szolgálattevő.
1980 - 2010 között más-más állomáson rendelkező forgalmi szolgálattevő, térfőnök, forgalmi üzemegység-vezető, állomásfőnök volt.
Felsőfokú vasúti végzettsége: felsőfokú forgalmi tiszti képesítés 1977, felsőfokú állomásfőnöki képesítés 1990.
Felsőfokú állami iskolai végzettségei: személyügyi szervező – Janus Pannonius Tudományegyetem 1997,okleveles humán szervező – Janus Pannonius Tudományegyetem 1999, szakközgazdász, pénzügyi vállalkozási szakértő  – BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, pénzügyi - vállalkozási szak 2000, munkajogi szakokleveles tanácsadó – Pécsi Tudományegyetem 2012.
2010. június 01.-től a szakszervezet állandó kikért tisztségviselője.
Nagy Miklós szervezési alelnök
1958-ban született, nős, egy gyermeke van.

1977-ben a Záhonyi PFT-nél kezdett, technikusként.

Szakszervezetünk alapító tagja.
 
Felsőfokú Pályaépítő–karbantartó képesítést szerez.
 
Szakszervezeti lapunknak a főszerkesztője.
 
 


Szentgyörgyi Mihály PML alelnök

1967-ben született Budapesten.

1985-től áll a MÁV alkalmazásában, a Keleti pályaudvaron pályamester.

Vasútépítő, hídépítő és karbantartó technikus.

Tisztképzőn felsőfokú Pályaépítő–karbantartó képesítést szerez. 

Szakszervezetünk alapító tagja, 2003-tól állandóan kikért tisztségviselő.

 

 

Hegedűs István TEB alelnök

 

 

Jászberényben született 1958-ban, két gyermeke van.

1979 óta MÁV dolgozó. A Balparti BBF-nél kezdte műszerészként.

Jelenleg nagykátai BBF dolgozója. Szakszervezetünk alapító tagja.
Ripszki József forgalmi alelnök

1976-ben született, nős, feleségével négy gyermeket nevelnek.

1994-ben kezdte vasúti pályafutását Eperjeske Rendező pu-on forgalmi gyakornokként. Volt naplózó, váltókezelő, külső forgalmi szolgálattevő, rendelkező forgalmi szolgálattevő majd forgalmi üzemmérnök. 2 év pályavasúti értékesítői munka után 2015 óta a Debrecen Területi Központ Forgalmi Osztályán Forgalmi szabályozási szakelőadó.

Felsőfokú vasúti végzettsége: felsőfokú forgalmi-kereskedelmi tiszti képesítés 2001.

Felsőfokú állami iskolai végzettségei: közlekedésmérnök – Széchenyi István Egyetem.

2008 óta PVDSZ tag 
                                   Vas István Szakági Választmány Ügyvezető (PML)                          

1955-ben született Salgótarjánban, két gyermeke van.

1974-ben érettségizett Budapesten, az út-vasút-hídépítő szakközépiskolában.
 
1979-ben szerzett technikusi végzettséget, majd 1987-ben Felsőfokú Vasúti Tiszti végzettséget Pályafenntartási és Építési szakon.
 
1974-től a MÁV dolgozója, MÁV Hatvan-Salgótarjáni Pályafenntartási Főnökség Somoskőújfalui szakaszon kezdett vasútépítő-karbantartó szakmunkásként.
 
1984-től pályamester, 1995-től főpályamester Hatvanban.
 

1984-1994 között VSZ Szb titkár. Jelenleg a PVDSz PML Szakági Választmány ügyvezetője.

                         Mezei Vera Szakági Választmány Ügyvezető (Forgalom)                        

1971-ben született, egy gyermeke van.

MÁV- nál 1989-ben kezdett forgalmi szolgálattevői munkakörben Balatonszentgyörgy Állomásfőnökségen, majd a 30-as vonal különböző állomásain dolgozott szintén forgalmi szolgálattevői munkakörben.

2013-tól Pécs Forgalmi Csomóponti Főnökségen forgalmi koordinátor, majd vezénylő.

Vasúti képesítés:

1985-1989 Apáczai Csere János Vasútforgalmi Szakközépiskolai végzettség.

2005 Felsőfokú forgalmi képzettség.

Állami felsőfokú képesítések:

2004 Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskola -  Okleveles Könyvtáros.

2014 Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar - Okleveles Szociológus mesterfokozat.

PVDSz-nek 2004 óta tagja. A nagykanizsai terület közös képviselője 2013-ig.

2013-tól a forgalmi választmány küldöttje.

2018.05.26.-tól a  Forgalmi Szakági Választmány Ügyvezetője.

 

Furulyás Róbert Elnökségi tag

1972-ben születtem Dombóváron, egy gyermekem van.

1991-ben érettségiztem Dombóváron az Apáczai Csere János szakközépiskolában, ahol 1992-ben Vasútüzemi Technikus-i végzettséget szereztem.

1992-óta a MÁV Zrt-nél dolgozom jelenleg Godisa állomáson forgalmi szolgálattevőként.

2004 januárja óta vagyok a PVDSZ tagja.

 

 

Káré István Szakági Választmány Ügyvezető (TEB)

 


Endrődi Miklós FEB elnök 

Budapesten születtem 1971. 12. 13-án.

Nős vagyok 2 gyermekem van.

Az érettségi elvégzése után két diplomát szereztem.

A PVDSz-nél 2006 óta vagyok a FEB tagja.

  

Fajka János FEB  tag


1957. 03.09-én születtem Vállajon.

1976. 01. 07. óta dolgozom a MÁV-nál. Pályamunkásként kezdtem a ranglétrát végig járva a tisztképző után főpályamesterként voltam foglalkoztatva Jászboldogházán.

Jelenleg a Hatvani pályamesteri szakaszon vagyok felügyeleti pályamester.

A PVDSZ-nek alapító tagja vagyok 
Kamondi Miklós FEB tag 

                                                           

1967. 06.07-én születtem Devecseren. Édesanyám neve Molnár Mária.

A vasúti szolgálatomat 1984. 05. 28-án kezdtem Ajka állomáson. A szükséges vizsgák és iskola elvégzése után szintén Ajka állomáson szolgálok, mint rendelkező forgalmi szolgálattevő.

Szakszervezetünknek majdnem alapító tagja vagyok. Jelenleg a Szombathelyi területi képviseletet is ellátom.